Äntligen!

Äntligen!

Rock ’n’ Loop! Nu har vi nått 100 användare och dagen till ära har vi intervjuat Lena Knifesjö, som länge efterlyst en tjänst som effektiviserar masshantering.

Lena är sortimentsansvarig för transporter, masshantering och maskiner på NCC i Stockholmsområdet. Det är hon som koordinerar dessa resurser åt arbetsplatserna och arbetar därför dagligen med frågor gällande masshantering och transport av massor.

Den vanligaste problematiken jag ställs inför är hur jag på bästa möjliga sätt kan transportera, köpa in eller forsla bort massor. Både ur ett miljö- och kostnadsperspektiv, säger Lena. Detta är ett problem som jag tror Loop Rocks kan lösa genom att effektivisera marknaden. Det blir också lättare att få en översikt av vilka möjligheter som finns att tillgå vilket underlättar för att hitta bästa lösningen.

 

 

Den största potentialen med Loop Rocks är att tjänsten är öppen för hela marknaden och alla aktörer. Då kan det bli ett stort utbud att välja bland, kortare avstånd att köra och snabbare processer.

Hittills har jag lagt upp två annonser i tjänsten. Den första var transport av 10 000 ton berg under en väldigt specifik tidsperiod. De vi brukar anlita för detta håller stängt just den perioden och då kan jag hitta alternativ via Loop Rocks istället. Den andra annonsen är en anläggning som har överskott just nu, vilket då var perfekt att marknadsföra via Loop Rocks. Jag har även förmedlat fyllnadsmassor till en privatperson via tjänsten från ett av våra byggen. Något som nästan skulle varit omöjligt tidigare.

Om Loop Rocks etableras väl så skulle alla kunna spara mycket pengar och minska den miljömässiga påverkan avsevärt. Det skulle även spara mycket tid för många aktörer på marknaden som sysslar med detta. Med andra ord skulle det vara en omfattande och välbehövlig effektivisering av masshantering i samhället. Äntligen! avslutar Lena.